Regulamin sklepu internetowego wolfhandicraft.pl

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.wolfhandicraft.pl. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Właścicielką Sklepu jest Joanna Poniatowska prowadząca działalność nieewidencjonowaną pod nazwą Wolf Handicraft pod adresem: ul. Wołowicza 11, 16-010 Wasilków.

§2

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy www.wolfhandicraft.pl.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność nieewidencjonowaną pod nazwą Wolf Handicraft.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wolfhandicraft.pl.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu klienta oraz dostęp do informacji o założonych przez niego zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.wolfhandicraft.pl.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz fizyczna bądź Plik wirtualny.
 12. Plik – plik elektroniczny, w którym zawarta jest treść przeznaczona do odczytu (e-book), za pomocą Urządzenia Elektronicznego.
 13. Urządzenie Elektroniczne – urządzenie do pobierania i odczytu plików (np. komputer osobisty, tablet, smartphone, e-czytnik), pozwalające na obsługę formatów PDF.

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 16-010 Wasilków, ul. Wołowicza 11.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@wolfhandicraft.pl.
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Nest Bank 30 1870 1045 2078 1022 8917 0001.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (np. Google Chrome, Firefox, Opera, itp.),
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies.

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§6

Zakładanie konta w sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji (trzeba kliknąć w zakładkę „Moje konto”). Niezbędne jest podanie następujących danych: aktualny adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła. Login i hasło są automatycznie generowane i wysyłane na podany w Formularzu rejestracji adres e-mail.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta na adres mailowy kontakt@wolfhandicraft.pl. W przesłanej wiadomości mailowej należy podać adres e-mail, na który konto zostało zarejestrowane.

§7

Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie w sklepie można złożyć na dwa sposoby:
  1) Za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.wolfhandicraft.pl 24h na dobę we wszystkie dni tygodnia:
  a) po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu -w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w sklepie,
  b) bez rejestracji (szybkie zakupy).
  2) E-mailowo – przesyłając e-mail na adres kontakt@wolfhandicraft.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając w ww. wiadomości następujące informacje: nazwę zamawianego Produktu, ilość zamawianego Produktu, imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, sposób dostawy.
 2. Klient, składając zamówienie przez stronę internetową Sklepu, chcący nabyć Produkt, wybiera daną rzecz za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności. W trakcie składania zamówienia przez stronę internetową Sklepu, Klient przechodzi przez wskazane etapy:
  1) wybiera zamawiane Produkty i ich ilość;
  2) w Koszyku wpisuje kod kuponu jeśli go posiada;
  3) wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta);
  4) wybiera sposób dostawy;
  5) wybiera formę płatności;
  6) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku PRZECZYTAŁEM/AM I AKCEPTUJĘ REGULAMIN;
  7) potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Kupuję i płacę”.
 3. W przypadku zakupu Pliku, wysyłany jest on na wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia adres e-mail. Plik również będzie dostępny po zalogowaniu się na Stronę internetową Sklepu w panelu klienta.

§8

Metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a) paczkomat InPost,
  b) kurier DPD,
  c) Poczta Polska Kurier 48h,
  d) odbiór osobisty.
 2. Klient może skorzystać z następującej metody płatności:
  a) płatność przelewem na konto sprzedawcy,
  b) płatność PayPal,
  c) szybkie płatności obsługiwane przez serwis CashBill S.A. (Alior Bank, Bank Nowy BFG, Bank Ochrony Środowiska, Bank PEKAO, Bank PKO BP, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Getin Bank, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, Nest Bank, Plus Bank, Santander Bank Polska, Bank Millennium (PBL), Bank Spółdzielczy (PBL), Bank Spółdzielczy w Brodnicy (PBL), BLIK (PBL), BRE Bank, neoBANK (WBS), Noble Bank (PBL), PayPal (PBL), Przelew z innego banku, SKOK (PBL), Toyota Bank Polska, Volkswagen Bank Polska)
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia drogą mailową.
 2. Klient obowiązany jest do płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu przez Sklep zapłaty.
 4. Czas realizacji zamówienia to 3 do 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty (przedpłata). Czas realizacji zamówienia niestandardowego (indywidualnego) zawierającego produkt tworzony według wskazówek Klienta to 7 – 14 dni roboczych.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w ciągu 24 godzin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz w wybranych krajach Uni Europejskiej.

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie. Klient powinien powiadomić Sklep o decyzji odstąpienia od umowy poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@wolfhandicraft.pl. Wraz z odsyłanym produktem należy załączyć oświadczenie odstąpienia od umowy (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość jest dostępne do pobrania w załączniku dołączonym do Regulaminu).
 2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Musi być kompletny i w żaden sposób niezniszczony. Zwracany towar musi zostać przesłany z nienaruszoną metką, w opakowaniu firmowym na adres: Wolf Handicraft Joanna Poniatowska, ul. Wołowicza 11, 16-010 Wasilków.
 3. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 4. W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów przesłanych jako przesyłka za pobraniem. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy wykonane na indywidualne zamówienia oraz spersonalizowane.

§11

Reklamacja

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie emaila na adres kontakt@wolfhandicraft.pl wraz z opisem reklamowanego towaru i jego niezgodności z umową.
 4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. W przeciwnym razie koszty poniesionych przesyłek ponosi Klient.
 6. W związku z różnicami ustawień monitorów, kolor produktu może się różnić i nie będzie to podstawą do reklamacji.
 7. Reklamacji nie podlegają produkty spersonalizowane oraz wykonane na indywidualne zamówienie.

§12

Dane osobowe w Sklepie Internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@wolfhandicraft.pl.

§13

Własność intelektualna

 1. Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep, ich opisy lub zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.
 2. Klient przekazując Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie, oświadcza, iż ma do niego wszelkie prawa autorskie i wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie Sklepu oraz na profilu sklepu na portalach społecznościowych.

§14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Pliki do pobrania: